Om matchfixning

Sidan uppdaterades: 6 september 2023

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en idrottstävling i syfte att dra nytta eller vinning för sig själv eller andra och för att eliminera en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med utvecklingen eller utfallet av idrottstävlingar.

Uppgjorda idrottstävlingar, så kallad matchfixning, är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid.

De historiska banden mellan idrott och vadhållning på idrott går långt tillbaka. Under de senaste decennierna har relationen mellan idrott och vadhållningsindustrin ytterligare utvecklats och fördjupats. I spel- och vadhållningsindustrins farvatten finns dock ett allvarligt, växande problem i form av matchfixning.

Matchfixning är ett av de största hoten mot tävlingsidrotten. De senaste åren har ett flertal fall med manipulerade idrottsresultat, med spel på desamma, upptäckts. Företeelsen strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Om idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i en förlängning inte längre intressant. Varken att delta i eller titta på. Matchfixning involverar dessutom ofta organiserad brottslighet och med den följer risk för hot och påtryckningar mot dig som är aktiv inom idrotten.

Det är viktigt att du som är en del av den svenska idrottsrörelsen, vare sig det är som idrottare, ledare, domare eller annan funktionär, tar ansvar för ditt förhållningssätt till spel och vadhållning på din egen idrott och följer de regler som satts upp i antimatchfixningsreglementet. Då kan vi tillsammans upprätthålla den grundläggande värderingen om rent spel inom idrotten.

Sidan publicerades: 6 september 2023

Min match – mitt ansvar

Matchfixning betyder att någon med otillåtna medel påverkar resultatet i en idrottstävling. Fenomenet finns över hela världen och vi har haft flera fall även i Sverige.

Ofta är det en aktiv som hamnar i kläm mellan sin roll inom idrotten och den kriminella världens ekonomiska intressen. Tag ditt ansvar och säg nej innan det har gått för långt.

Anmäl misstänkta fall av matchfixning via den säkra länken i toppen av sidan.

Brottsförebyggande rådet (Brå) har skrivit en rapport om hur matchfixning organiseras och genomförs i Sverige. Rapporten är den första i sitt slag och innehåller förslag på en rad åtgärder som svensk idrott, Polisen, Svenska Spel och regeringen kan göra för att minska problemet.