Utbildning

Sidan uppdaterades: 9 oktober 2023

För att kunna upptäcka och motverka matchfixning och otillåten vadhållning krävs kunskap. Som ett led i arbetet har Riksidrottsförbundet har tagit fram utbildningsmaterial i ämnet som riktar sig till olika målgrupper.